הקונגרס הציוני העולמי

Zion_cong

באוקטובר 2015 בירושלים יתקיים אירוע חשוב ביותר עבור כל יהודי העולם – כינוס הקונגרס הציוני העולמי ה -37.

למעלה מ -500 נציגים מהקהילות היהודיות מרחבי העולם, יחד עם חברי כנסת ישראל, יתכנסו על מנת לקבל החלטות הרות גורל לגבי עתידה של המדינה היהודית.

הקו37zionistנגרס הציוני העולמי נוסד בשנת 1897 בבאזל (שוויץ) על ידי מייסדה של התנועה הציונית בנימין זאב הרצל, במטרה לאחד את הקהילות היהודיות בעולם ולפעול יחדיו להקמת מדינה יהודית.

היום, הקונגרס הציוני העולמי הוא הגוף המחוקק המרכזי המתווה את המדיניות של הארגונים היהודים המובילים בעולם – ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל (קק"ל) וקרן היסוד. 

ארגונים אלה הינם ממונים מטעם ממשלת ישראל והכנסת על יחסיה של מדינת ישראל עם יהדות התפוצות.

תנועת ישראל ביתנו העולמית (ביתנו עולמי) מייצגת את קהילות היהודים דוברי הרוסית בתפוצות בקונגרס הציוני העולמי ונאבקת על הגדלת ייצוגן של קהילות אלה במוסד המשפיע ביותר בקרב יהדות התפוצות.

אנו מאמינים כי הגדלת ייצוגם של יהודים דוברי רוסית בקונגרס הציוני העולמי יחזק את מעמדם ואת השפעתם על החלטות הרות גורל בנוגע לעתיד העם היהודי ומדינת ישראל.

 

למידע אודות הקונגרס הציוני העולמי:

http://www.wzo.org.il/index.php?langpage=eng&dir=site&page=pages&op=category&cs=3077&language=heb

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99

ההסתדרות הציונית העולמית:

http://www.wzo.org.il/index.php?language=heb

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%AA

הסוכנות היהודית:

http://www.jewishagency.org/he/

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA

קרן קיימת לישראל:

http://www.kkl.org.il/

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C

קרן היסוד:

http://www.kh-uia.org.il/En/Pages/default.aspx

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93